Ökofluenszer szabályzat

Név: TEMITI 2014 Kft.

Székhely, levelezési cím2316 Tököl, Kölcsey Ferenc utca 17.

Üzlet, átvételi pont címe: 1203 Budapest, Téglagyár tér 7-9.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest könyéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 03-09-127527

Adószám: 24896650-2-13

Képviselő: Farkas Veronika

Telefonszám: 06203320650

E-mail: info@temiti.hu

Honlap: https://temiti.hu

Felek: Szolgáltató és Partner együttesen

Szolgáltató: ld. 1. pont

Partner: Olyan, a Szolgáltató Honlapján regisztrációval rendelkező természetes személy, aki
Ökofluenszer Programban részt vesz.

Ökofluenszer Szabályzat: Jelen dokumentum, melyet a Felek az Ökofluenszer Program használatával elfogadnak és magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.

Honlap: Jelen weboldal.

Termék: A Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog.

Temiti Klubpont: honlapon belüli vásárlói pontrendszer. 1 Temiti Klubpont = bruttó 1 Ft. Kizárólag a Honlapon történő Termékek vásárlása esetén felhasználható.

Ajánlói link: az Ökofluenszer program menüjében az Ajánlói link menüpontban generált link, amely segítségével az háttérrendszer naplózza a linken keresztül érkező látogatásokat és vásárlásokat.

Az Ökofluenszer Programban résztvevő Partner népszerűsítheti Szolgáltató környezetbarát Termékeit és részt vehet az Ökofluenszer Facebook csoport életében. Az “Ajánló linkek” menüpontban készíthet ajánlói linket az általa szívesen ajánlott tartalmakhoz, termékekhez, cikkekhez. Ezeken a linkeken keresztül érkező érdeklődők által átvett és kifizetett vásárlásaiból 5%-ot pedig jóváírunk Temiti Klubpont számláján. 1 Temiti Klubpont bruttó 1 Ft-nak felel meg, amelyek a Partner által elkölthetőek a temiti.hu webshopban. A Temiti
Klubpontok után pénzkifizetést a Partner nem igényelhet.

Az ajánlói linkek mérik, hogy pontosan kitől érkezett az érdeklődő, vásárolt-e és ha igen, akkor ennek az információnak a segítségével a rendszer kiszámolja a vásárlás bruttó 5%-át, majd jóváírja a Parner fiókjához tartozó Temiti Klubpont számlán. 

Az etikus linkmegosztás, promotálás a program elválaszthatatlan része. A Partnerek csak csak olyan felületeken – pl. Facebook csoportokban – tehetik meg, ahol ezt a szabályzat vagy az Admin engedélyezi. A SPAM, azaz kéretlen tartalom elhelyezése akár ismerős, akár nem ismerős profilokon, Messenger üzenetben, emailben, Insta üzeneteben stb.  határozottan tilos. Kérjük betartani a szívből jövő ajánlást! Saját tulajdonú blog és honlapoldalon, szóróanyagon, plakáton stb. fel kell tüntetni a Temiti logót. A linkrövidítés engedélyezett. A jelen pontban foglaltak megszegése Partner Ökofluenszer Programból
történő kizárását, illetve a Temiti Klubpontok törlését eredményezi.

Az Ajánló Linkeken keresztül történő látogatói teljesített (átvett és maradéktalanul kifizetett) vásárlások után, a jelen bekezdés szerinti vásárlások bruttó értékének 5%- kerül jóváírásra Temiti Klubpontokban a Partner felhasználói fiókjában.


A Temiti Klubpontok jóváírásának folyamatát az alábbi példa szemlélteti:

Egy látogató rákattintott a Partner által  megosztott linkre és 10 000 Ft-ért vásárolt. Ez esetben  500 pont  jóváírás keletkezik a Temiti Klubpont számlán. Ugyanez 10 db 10 000 Ft-os vásárlásnál 5000 pontot eredményez.

A pontok szabadon elkölthetőek bármelyik termékre a temiti.hu webshopban..Hozzászámolódnak a saját vásárlások után járó Temiti  Klubpontok is (bruttó 1% a fiók saját vásárlásai után). Teljes árú, kedvezménnyel nem csökkentett Hamac márkájú csónakos pelenka külsők vásárlása esetén, Partner részt vehet a Hamac gyűjtőprogramban is. 

A Temiti Klubpontok az utolsó pontszerzéstől számítva 1 évig beválthatóak. Egy év inaktivitás után a fiók és a hozzá tartozó Temiti Klubpontok automatikusan törlődnek.

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: TEMITI 2014 Kft.
Az Ökofluencer, illetve az Ökofluenszer Program elnevezések, illetve a program struktúrája és megoldásai, kommunikációs megoldásai, az Szjt. szerinti szellemi terméknek minősül, amelyre tekintettel szerzői jogi védelem alatt állnak. Felhasználásuk kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével, így különösen jogbérleti szerződés útján, díj fizetése mellett lehetséges. Jelen pontban rögzítettek megsértése esetén, Szolgáltató valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt igénybe veheti a jogellenes állapot megszüntetése érdekében (pl.: kártérítés).

A szabályzatba ütköző magatartás a programból való kizárással és az összegyűjtött pontok törlésével jár.
Felek az Ökofluenszer Program során kötelesek a kölcsönös tisztelet és együttműködés magatartását mindvégig tanúsítani, melynek keretében főként, de nem kizárólagosan az empátia, a fair play, a pozitív attitűd, valamint az asszertív kommunikáció szem előtt tartásával kötelesek eljárni. Az Ökofluenszer Program során keletkezett mindennemű szellemi tulajdon felhasználására kizárólag az Ökofluenszer Program céljának (bővebben ld. 3. pont) elősegítésének érdekében kerülhet sor, kétség, illetve kérdés esetén Felek kötelesek előzetesen kommunikálni egymással. Partner az Ökofluenszer Programba történő jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult kizárólagosan mérlegelni az egyes magatartások jelen pontba történő ütközését, illetve az Ökofluenszer Szabályzat szerinti, illetve egyéb szankciókat alkalmazni.

Partner az Ökofluenszer Programban történő részvétellel a jelen Ökofluenszer Szabályzatban foglaltakat kifejezetten elfogadja. Partner az Ökofluenszer Programban történő kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jelen Ökofluenszer Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. Az Ökofluenszer Szabályzat, illetve annak egyes módosításai a Honlapon történő közzétételtől hatályosak.

Scroll to Top