Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelemi Szabályzat

1. Bevezető

TEMITI 2014 Kft. (6000 Kecskemét, Halom utca 36.) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő, Szerző) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.
Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató weblapján (https://temiti.hu) és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http:/temiti.hu/kezdolap/adatvedelmi-szabalyzat
Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

2. Az információk tulajdonjoga

Az https://temiti.hu oldalon található összes tartalom a TEMITI 2014 Kft. tulajdona, kivéve az idézetek, amelyek forrását megjelöltük. Az oldalon található információk, letölthető anyagok megváltoztatása, másolása  és ismételt megjelentetése a Szerző kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A Szerző a megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti.
KÖTBÉR A JOGTALAN MÁSOLÁSÉRT: TEMITI 2014 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a  jogtalanul és a Szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül átvett, magáncélon kívül a Szerző engedélye nélküli, üzleti célra hasznosított vagy közzétett anyagok használatáért használati díjként kötbért követeljen. A használati kötbér összege (tekintettel arra, hogy túlzott kötbért nem lehet kikötni és a kötbérnek arányosnak kell lenni a szerző jó hírnevét érő veszteségeivel és elmaradt hasznával, amely az engedély nélkül felhasznált anyagok értékesítéséből és használatából őt hátrányként éri), az engedély nélkül átvett honlap tartalomért, hírlevél tartalomért és az ingyenes letölthető anyagok tartalmáért a  kötbér összege képenként bruttó 99.000 Ft, illetve szavanként bruttó 50.000 Ft. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. A kötbér összegét a jogsértő az első írásos felszólításra köteles 3 napon belül megfizetni. Másolásnak minősül és a kötbért megalapozza legalább 1 bekezdés szó szerinti vagy nagyban hasonló módon történő átvétele (pl. egyes szavak, kötőszavak kicserélésre már szóra, a szöveg egészének átszerkesztése nélkül).
A felszólításban a Szerző közli bizonyítékait.  Amennyiben a Szerző jogtalan másolást, vagy jogellenes felhasználást észlel, haladéktalanul felszólítja a jogellenes felhasználót a másolástól való tartózkodásra, és közli vele az itt nevezett kötbér összegét és azt, hogy milyen bankszámlára kell 3 napon belül megfizetnie azt.

3. Adatkezelés

A Felhasználó által megadott adatokat  a TEMITI 2014 Kft. kizárólag a megrendelések teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, nyereményjáték lebonyolítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. A Felhasználó adatait harmadik fél részére a Szolgáltató nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, pl. futárszolgálat, posta, aki a TEMITI 2014 Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. A Szolgáltató az adatok kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően jár el.
A Felhasználó által megadott adatok törlésére meghatározott időtartam: hírlevél leiratkozáskor, amely lehetőség minden hírlevélben adott, a hírlevél alján található leiratkozási linken.

4. Alapelvek

A Szolgáltató által üzemeltetett TEMITI webáruház (https://temiti.hu) célja a mosható pelenkák, lengő bölcső, bio tisztítószerek, babaápolási kellékek, illetve egyéb termékek megismertetése és forgalmazása. Ezt a célt a Szolgáltató a Felhasználók személyiségi jogainak – ideértve szerzői jog és a személyes adatok védelméhez való jog – tiszteletben tartása mellett valósítja meg. Ezen célok megvalósulásának érdekében a TEMITI webáruház használatával együtt járó személyes adatkezeléseket a Szolgáltató a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően végzi. A Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, nyereményjáték lebonyolítása illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Az Szolgáltató az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra felhasználja fel. Az adatkezelés a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet, mindemellett eleget téve a Számviteli Törvényben foglaltaknak (2000. évi 100. törvény 169. § 2. bekezdése alapján az Adatkezelő 8 évig őrzi a számlán szereplő személyes adatokat).
A webáruház szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Az Adatkezelő az adatvédelem elveit szem előtt tartva csak annyi és olyan adatot kér a Felhasználótól, amennyi a TEMITI webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges. Az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.
Harmadik fél számára – a törvényben előírt adattovábbításokat kivéve – az adatokat csak a Felhasználó előzetes hozzájárulása alapján továbbítja. Az adattovábbításokra csak abban az esetben kerül sor, ha az Adatkezelő a Felhasználót előzetesen, részletesen és egyértelműen tájékoztatta az adattovábbítás céljáról, és arról, hogy az adatokat kinek továbbítja. Az adattovábbításra vonatkozó hozzájárulások bármikor visszavonhatók.
Az adatkezelési elvek az alábbi jogszabályokkal vannak összhangban:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

5. Adatkezelő adatai

név: TEMITI 2014 Kft.
székhely: 6000 Kecskemét, Halom utca 36.
cégjegyzékszám: 03-09-127527
adószám: 24896650-1-03

6. A webáruház szolgáltatásaival összefüggő adatkezelések

A honlapon történő vásárlás a Felhasználó döntésétől függ, ezért a szolgáltatással összefüggésben átadott személyes adatainak kezelése – a törvényben előírt adatkezelések kivételével – is önkéntes hozzájáruláson alapul.
Regisztrációval szolgáltatott adatok:
– teljes név
– felhasználónév
– jelszó
– e-mail cím
– ország
– számlázási név és cím
– szállítási név és cím

7. Hírlevél szolgáltatás, letölthető anyagok

A Felhasználó újdonságokról, hírekről, akciókról szerezhet tudomást, ha feliratkozik a hírlevélre. Az ingyenesen letölthető anyagok letöltésével Felhasználó hozzájárul, hogy Adatkezelő hírleveleket küldjön számára. A hírlevél kiküldésére kizárólag elektronikus úton kerül sor, ezért Adatkezelő a hírlevél szolgáltatáshoz a Felhasználó elektronikus levélcímét és nevét kezeli.
Az e-mail cím kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás. A hírlevél lemondását a Felhasználó bármikor kezdeményezheti, a hírlevél alján található leiratkozási linkre való kattintással.

8. Nyereményjáték

A Felhasználó részt vehet a Szolgáltató nyereményjátékain, amennyiben megfelel a nyereményjátékban támasztott részvételi feltételeknek és megadja a lebonyolításhoz szükséges adatokat (név, e-mail cím és nyerés esetén postacím). A Nyereményjátékra való jelentkezéssel Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató hírlevelet küld számára.
Az adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás. A hírlevél lemondását a Felhasználó bármikor kezdeményezheti, a hírlevél alján található leiratkozási linkre való kattintással.

9. Az információs önrendelkezési jog gyakorlása

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja.
A Felhasználó továbbá kérheti a valóságnak meg nem felelő személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését is. Az adat törlésére irányuló kérést akkor nem teljesíti az Adatkezelő, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
A tájékoztatást, az adatok törlését, illetve helyesbítését kérő levelét kérjük az alábbi e-mail címre jutassa el: info@temiti.hu.

Az oldalon történő látogatásod során cookie-kat (“sütiket”) használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználók oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadod a cookie-k használatát. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás