Közlemények

TEMITI 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Halom utca 36.
Fióktelep: 2316 Tököl, Kölcsey utca 17.
Cégj.sz.03-09-127527 (Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága)
Statisztikai számjel: 24896650-4791-113-03
Adószám: 24896650-2-03
Közösségi adószám: HU24896650
Tel: 0620/3320650
e-mail: info@temiti.hu

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11721002-20017668

Tulajdonosok: Farkas Veronika, Kádár Szonja

Tárhelyszolgáltató: CPanel

Határozatok:
2/2014 – A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést előírhat.
A pótbefizetés legmagasabb összege: 1.000.000.- Ft.
A pótbefizetés módja: pénzbeli hozzájárulás.
A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.
A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen.
Pótbefizetés legfeljebb 1 hónapon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő (pótbefizetés ütemezése).
A pótbefizetés visszafizetése készpénzben történik.

1/2014 – A vezető tisztségviselőket e minőségükben megillető jogokra és az őket terhelő kötelezettségekre – a törvényben meghatározott eltérésekkel –
a, A Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági tagi jogviszony) vagy
b, a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
A vezető tisztségviselő feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve, és – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a gazdasági társaság tagjai által nem utasítható.

Scroll to Top